Udeležba vodstva Društva za boj proti raku Štajerske Maribor na 37. slavnostni seji Zveze slovenskih društev za boj proti raku.

Dne 4. marca 2020 je na Ministrstvu za zdravje RS potekala slavnostna seja, ki so se je udeležili tudi predstavniki našega društva: Zvezdana Maurič Vražič (predsednica), Borut Ambrožič (podpredsednik). Na seji je predsednica zveze dr. Urška Ivanuš, dr. med podelila priznanja posameznikom/posameznicam in pravnim osebam. Med prejemniki srebrnega priznanja zveze za požrtvovalno delo na področju medijskega poročanja/osveščanja glede zdravja in posredno o pomenu preventive v zvezi z rakom je bila tudi novinarka TV Maribor, ga. Saška Jazbec.