Mednarodni dan bratstva obeležujemo letos prvič. Generalna skupščina Združenih narodov je z resolucijo A/RES/75/200, sprejeto 21. decembra 2020 razglasila 4. februar za Mednarodni dan bratstva (International Day of Human Fraternity). V času, ko se svet sooča z izjemno krizo, ki jo povzroča pandemija bolezni COVID-19 je nujno potreben globalni odziv, ki temelji na enotnosti, solidarnosti in obnovljenem večstranskem sodelovanju. Letošnji slogan »Pot v prihodnost« zasleduje promoviranje kulture miru, trajnostnega razvoja in medsebojnega sodelovanja. Združeni narodi so povabili vse zainteresirane, da obeležijo ta dan na način, ki se jim zdi najbolj primeren.

Predstavnika Društva za boj proti raku Štajerske Maribor (DBPR Štajerske Maribor) in Zveze Slovenska unija pacientov (Zveza SUP) sta 4. februarja 2021 podpisala t. i Listino bratstva in sodelovanja, s katero sta se obe nevladni organizaciji zavezali k vzdrževanju vezi, projektnemu sodelovanju in k izmenjavi primerov dobre prakse, vse z namenom doseganja družbe zdravja. Listina opredeljuje zdravje, kot temeljno pravico posameznika. K boljšemu doseganju ciljev družbe zdravja izpostavlja partnerstva med nevladnimi organizacijami in tudi ostalimi pomembnimi deležniki. Vsebinsko se navezuje na Resolucijo nacionalnega plana zdravstvenega varstva 2015 – 2025, ki v središče postavlja posameznika in ki si prizadeva za:

– boljše zdravje in blagostanje za vse,

– zmanjšanje neenakosti v zdravju,

– dostopnost do enako kakovostne in varne oskrbe,

Listinauspešnost zdravstvenega sistema.

Ob tej priložnosti sta Zvezdana Maurič Vražič, predsednica DBPR Štajerske Maribor in Borut Ambrožič, predsednik Zveze SUP podala skupno izjavo: »S pojavom bolezni COVID 19 je vprašanje dostopnost do kakovostnih in varnih programov preprečevanja bolezni, zdravljenja in rehabilitacije prišlo v ospredje. Podpis listine o bratstvu in sodelovanju med našima nevladnima organizacijama ima danes še dodatni simbolični pomen, saj na ta dan obeležujemo tudi Svetovni dan boja proti raku. Še vedno ne vemo, kakšne so in/ali bodo posledice protikoronskih ukrepov za rakave bolnike, ki spadajo v kategorijo ogroženih pacientov. Ozaveščanje o tej bolezni, za katero v Sloveniji vsako leto zboli okoli 14.000 ljudi, še naprej ostaja pomembna zaveza vseh deležnikov, javnih, zasebnih in civilnih.«