Rodila sem se 22.02.1967 v Brežicah, kjer sem končala osnovno in srednjo šolo (Naravoslovni-matematično gimnazijo).

Po letih dela na drugih področjih sem se odločila za prekvalifikacijo in v Mariboru ob delu zaključila še Srednjo zdravstveno šolo Juga Polaka.

Leta 1998 sem se ob delu vpisala na Visoko šolo za zdravstvo v  Mariboru in leta 2002 diplomirala, ter si pridobila naziv diplomirana medicinska sestra.

Še isto leto sem se vpisala na specialistični študij iz Klinične dietetike, katerega pa sem zaradi obilice dela, zaključila šele leta 2008. Pridobila sem si naziv specialist klinične dietetike.

V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor sem zaposlena od leta 1996. Prve izkušnje kot srednja medicinska sestra sem si pridobila na Dispanzerju za otroke. Bogate izkušnje dela z otroki so se mi obrestovale na delovnem mestu višje medicinske sestre v okulistični ambulanti, kjer sem delala na sistematičnih pregledih vida tri in pet letnih otrok. V prehodnem obdobju reorganizacije sistematičnih pregledov otrok, sem štiri mesece delala na Dispanzerju za žene.

Leta 2004 sem se zaposlila na takratnem Referatu za promocijo zdravja v Zdravstvenem domu Maribor, katerega sem pod nazivom  Zdravstveno vzgojni center vodila od leta 2008 do oktobra 2015.

Sedaj delam kot Koordinator referenčnih ambulant in delam v dveh referenčnih ambulantah.

Vsa ta leta sem aktivna članica Združenja dietetikov in nutricionistov Slovenije, kjer delujem tako v upravnem odboru društva, kakor tudi v komisiji za licence in sem tudi v uredniškem odboru časopisa Dietetikus.

Od leta 2019 sem tudi predsednica Društva za boj proti raku Štajerske Maribor.

S strani IVZ sem bila  aktivna v delovnih skupinah za pripravo Nacionalnega programa prehranske politike 2012-2022.

Z aktivno udeležbo sem prisotna na najrazličnejših simpozijih in kongresih. Z zdravstveno vzgojnim delom delujem tudi izven zavoda kot vabljen predavatelj po šolah, vrtcih, socialnih zavodih, delovnih organizacijah ipd.

Od leta 2011 imam lastni s.p., kjer se ukvarjam s prehranskim svetovanjem in vadbo in imam svojo spletno trgovino s prehranskimi dopolnili in medicinskimi pripomočki.

O tem več na moji internetni strani: http://www.zdravpregib.si.