Anja je študentka zadnjega letnika Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. V času študija se aktivno vključuje v projekte Društva študentov medicine Slovenije. V projektu “VIRUS” so se ukvarjali z varno in zdravo spolnostjo.