Univerzitetni diplomiran pravnik Borut Ambrožič je aktivni član Društva za boj proti raku Štajerske Maribor (v nadaljevanju; društvo) že enajsto leto. Kot podpredsednik društva in vodja društvenih projektov je zaslužen za vrsto uspešno izpeljanih aktivnosti društva.

Član društva je postal na povabilo takratne predsednice društva, Vere Feguš, dr. med. spec. V društvo pa se je včlanil tudi zaradi očetove obolelosti z rakom, z željo izvedeti čim več o tej bolezni in pomagati vsem, ki so z njo soočeni. Društvo ga je skupaj z Območnim združenjem rdečega križa Maribor in mariborsko Območno enoto Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije predlagalo za Zastopnika pacientovih pravic Maribor. Vlada RS je na redni 44. seji dne 17. septembra 2009 sprejela sklep, s katerim je Boruta Ambrožiča na predlog Ministrstva za zdravje RS imenovala za Zastopnika pacientovih pravic za območje Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor za mandatno obdobje petih let. To častno in strokovno funkcijo je opravljal do leta 2012. V tem času je opravil izobraževanje za mediatorja v zdravstvu.

Na lokalni ravni je že tretji mandat aktiven kot član Sveta invalidov MO Maribor, ki deluje kot posvetovalno telo župana na področju pravic invalidov. Leta 2015 je bil izvoljen za predsednika Komisije za razvoj NVO v MO Maribor, ki deluje kot posvetovalno telo župana na tem področju. Istega leta ga je Mednarodno združenje za preprečevanje nasilja nad starejšimi (Intenational Network for the Prevention of Elder Abuse, INPEA) imenovalo za nacionalnega predstavnika INPEA za Slovenijo. INPEA deluje kot nevladna organizacija (NVO) s posebnim svetovalnim statusom z Ekonomskim in socialnim svetom Združenih Narodov (od leta 2003), Oddelkom za ekonomska in socialna vprašanja (DESA) in je priključena k Oddelku ZN za javno informiranje (DPI). Kot predstavnik nevladnih organizacij je bil imenovan v različna delovna, medresorska telesa na ministrski ali vladni ravni. Vlada RS je 22. decembra 2011, na svoji 165. redni seji sprejela sklep o ustanovitvi, nalogah in sestavi Sveta Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij in s tem za člana medsektorskega telesa, ki predstavlja trajno platformo za dialog med NVO in vlado na področju razvoja nevladnega sektorja. V Komisijo za ravnanje z GSO ga je Vlada RS imenovala na 86. redni seji dne 05.05.2016 s sklepom št. 01201-3/2016/3 o imenovanju članov Komisije za ravnanje z GSO, kot predstavnika nevladnih organizacij s področja varovanja zdravja. S sklepom CNVOS o izbiri predstavnika nevladnih organizacij in njegovega namestnika v Medresorsko strokovno komisijo za zagotavljanje pravic prosilcev za mednarodno zaščito ter oseb s priznano mednarodno zaščito je bil na predlog Območnega združenja rdečega križa Maribor imenovan leta 2015. Na predlog Zveze društev bolnikov s osteoporozo Slovenije in drugih predlagateljev je bil s sklepom CNVOS leta 2015 imenovan za člana Delovne skupine za pripravo Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu. Leta 2019 je bil na predlog Zveze Slovenska unija pacientov s strani ministra za zdravje, g. Sama Fakina imenovan za člana Komisije RS za pacientove pravice za mandatno obdobje 5 let.

Borut Ambrožič je prejemnik številnih nagrad in priznanj: srebrno priznanje Zveze slovenskih društev za boj proti raku za dolgoletno in požrtvovalno delo na področju boja proti raku;  najvišje rotarijsko priznanje Paula Harrisa, ki se podeljuje za dosežke s področja družbenih in dobrodelnih prizadevanj posamezni rotarijcev; bronasto priznanje ŠGZ za najboljše inovacije v Podravju; itd. Podiplomski študij nadaljuje, kot doktorski študent na Alma Mater Eropaea – ESM v Mariboru na smeri socialna gerontologija. Je raziskovalec, avtor in udeleženec mednarodnih znanstvenih konferenc na temo človekovih pravic, pravic pacientov, starostnikov, otrok, družbene odgovornosti, trajnostne ekonomije, itd.