Rojena sem 8.5.1987 v Mariboru, svoje šolanje sem po osnovni šoli nadaljevala na Prvi gimnaziji v Mariboru, ki sem jo zaključila leta 2006 kot zlata maturantka. Študij medicine v Mariboru sem dokončala leta 2013, nato pa sem se odločila za specializacijo iz družinske medicine, kajti kot zdravnica na primarnem nivoju zdravstvene oskrbe vidim priložnost v tem, da sem lahko v prvem, neposrednem stiku z ljudmi, kadar pomoč najbolj potrebujejo. Specialistični izpit sem opravila oktobra 2018, zaposlena sem v ZD dr.Adolfa Drolca Maribor in delo opravljam v ambulanti družinske medicine v Kamnici. Vključena sem tudi v delo s študenti na Medicinski fakulteti v Mariboru.

Zanima me področje paliativne medicine in tudi področje preventivne medicine – gledano kot dve nasprotujoči si področji, od vzdrževanja zdravja in preprečevanja bolezni do življenja v zadnjem obdobju kronične bolezni bolnika in svojcev. Izkušnje, ki si jih pridobivam z delom z ljudmi,  ki zbolijo z rakavim obolenjem, so zame neprecenljive. Hvaležna sem, da sem lahko kot zdravnica del njihove poti, ki je vse prej kot lahka, a vredna in edinstvena.