Sem Tina Ferlinc, rojena v Mariboru. Po poklicu sem zdravnica, specialistka otroške in mladostniške psihiatrije. Obiskovala sem II. gimnazijo Maribor, nato pa leta 2009 zaključila Medicinsko fakulteto v Ljubljani. Pripravništvo sem opravljala v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor in se ob tem navdušila nad timsko obravnavo bolnikov, predvsem otrok in mladostnikov. Zato sem se odločila za specializacijo iz otroške in mladostniške psihiatrije. Po končani specializaciji sem se zaposlila na Enoti za otroško in mladostniško psihiatrijo UKC Maribor, kjer se ukvarjamo s hospitalno in ambulantno obravnavo otrok in mladostnikov z duševnimi motnjami.

Ker so me vedno zanimala tudi druga področja medicine in predvsem čim bolj celostna obravnava bolnikov, sem se že v času specializacije po pogovoru z zdravnico go. Vero Feguš odločila za sodelovanje pri Društvu za boj proti raku Štajerske-Maribor. Na društvu smo se ukvarjali tudi s preventivo in zdravim načinom življenja, organizirali smo vadbene delavnice, kjer smo promovirali pomen redne telesne dejavnosti v preventivi boja proti raku. S tem sem lahko združila še ljubezen do gibanja, saj sem kot inštruktorica pilatesa delala tudi pri Društvu BODIFIT. V času specializacije in ob delu sem pridobila kar nekaj psihoterapevtskih znanj in se udeležila različnih izobraževanj v Sloveniji in v tujini.