V mesecu oktobru 2022 smo na pobudo podpredsednika in predsednice Zvezdana društva začeli osveščevalno akcijo o 12 priporočilih Evropskega kodeksa proti raku.
Velika zahvala za to gre tudi uredniku Bonbona, gospodu Denisu Živčecu, ki je prisluhnil naši pobudi in v sezoni 2022/2023 uvedel novo rubriko.
V njej bo v vsaki od prihodnjih številk predstavljeno posamezno priporočilo s spremnimi statističnimi podatki in zanimivostmi.
Vljudno vabljeni k branju!

Stran 1

Stran 2