Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor (DBPR Maribor) je že osmič uspešno izvedlo Umetniško terapevtske delavnice izdelovanja emajliranega nakita. Tokrat so bile časovno umeščene v Evropski teden raka, ki poteka od torka, 25. maja 2021 do ponedeljka, 31. maja 2021. Skozi leta so se v DBPR Maribor v ta namen povezali s številnimi sorodnimi nevladnimi organizacijami, kot so na primer: Slovensko društvo Hospic-Območni odbor Maribor, Skupina za samopomoč bolnikov z rakom, Zveza Slovenska unija pacientov, Društvo onkoloških bolnikov, itd. Tudi letos so delavnice potekale v prostorih Alma mater Europaea – ECM v Mariboru pod mentorstvom diplomirane oblikovalke nakita Nataše Grandovec. Na začetku je udeleženke pozdravila predsednica društva, Zvezdana Mavrič Vražič, dipl. m. s., spec. klinične dietetike in poudarila pomen sodelovanja in povezovanja relevantnih deležnikov na področju preventive in kurative v zdravstvu z namenom doseganja ciljev zdrave družbe. Ob tem se je zahvalila vodstvu Alma mater Europaea – ECM, ki ima svoja vrata za tovrstne projekte venomer na stežaj odprta. Gre za izvedbo lanskoletnih delavnic, ki so bile zaradi omejitev v zvezi z pandemijo COVID 19, prestavljene v letošnje leto.

Udeleženke delavnic, povečini ženske, ki so že bile soočene z diagnozo rak, skozi človeški stik, izmenjajo svoje izkušnje, informacije o nastanku rakave bolezni in rešujejo težave oziroma stiske s pomočjo ustvarjanja. Projekt je sofinanciran s strani Mestne občine Maribor v okviru javnega razpisa za krepitev in ohranjanje zdravja prebivalstva, na območju Mestne občine Maribor. Omenjene delavnice so bile leta 2017 s strani ocenjevalne komisije za izbor najboljših inovacij v Podravju, prepoznane kot socialna inovacija ter nagrajene z bronastim priznanjem. Koncept delavnic je na pobudo inovatorja Boruta Ambrožiča razvila kasneje nagrajena ekipa inovatork/inovatorjev v sestavi: Nataša Grandovec, Vera Feguš, Borut Ambrožič, Tina Ferlinc in mag. Matija Varl. V obrazložitvi nagrade so v ŠGZ leta 2017 zapisali: »Inovacija v obliki umetniško-terapevtskih delavnic rešuje bistvene izzive s pomočjo inovativne povezave umetnosti in zdravstva. Gre za konkurenčni terapevtski moment v povezavi z izdelanimi umetniškimi deli (beri: emajliran nakit), malimi nosljivimi umetninami udeleženk delavnic.«