Postani član Društva za boj proti raku Štajerske Maribor

S podpisom izjavljam, da želim postati član-ica Društva za boj proti raku Štajerske Maribor in da sprejemam statut društva ter sem se pripravljen-a ravnati po njem.

S podpisom izjavljam, da želim postati član-ica Društva za boj proti raku Štajerske Maribor in da sprejemam statut društva ter sem se pripravljen-a ravnati po njem.

Društvu dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe delovanja društva, pri čemer je dolžno ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR).

S podpisom pristopne izjave postanem član/ica Društva za boj proti raku Štajerske Maribor in sprejemam pravice ter obveznosti, kot izhajajo iz Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 –uradno prečiščeno besedilo in 21/18 –ZNOrg) in statuta ter drugih aktov Društva za boj proti raku Štajerske Maribor. Izrecno soglašam, da Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor obdeluje moje osebne podatke v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in uredbo GDPR, in sicer za vse potrebe, ki izhajajo iz naslova članstva, vodenje evidence članstva, obveščanje o dejavnostih Društva za boj proti raku Štajerske Maribor, o aktualnih vprašanjih na področju preventive in kurative za boj proti raku ter izobraževanjih in seminarjih s tega področja.

Dovoljujem tudi javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost društva in vsebuje moje posnetke.

Vsak član lahko kadarkoli izstopi iz Društva ali prekliče soglasje za hrambo oziroma uporabo njegovih osebnih podatkov ali prekliče dovoljenje za javno objavo slikovnega, video in zvočnega materiala, ki vsebuje njegove posnetke. Preklic poda v obliki pisne izjave, naslovljene na Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor, partizanska cesta 12, 2000 Maribor oziroma na e-naslov bojprotirakumb@gmail.com.

Bi raje prijavnico natisnili in izpolnili ročno? Kliknite na spodnji gumb, natisnite prijavnico in jo izpolnjeno oddajte na sedežu društva.

Odpri prijavnico za tisk