Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor ima za seboj že več desetletij dolgo tradicijo delovanja na področju boja proti raku. Je eno od 11 društev Slovenske zveze za boj proti raku. Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor je dolgoletni projektni partner Zveze Slovenska unija pacientov, ki kot strokovna nevladna organizacija za potrebe posameznikov, nevladnih organizacij in druge zainteresirane javnosti zagotavlja informacije o pacientovih pravicah in dolžnostih.

Društvo deluje od leta 1982.

Njegov predsednik je bil dolga leta tudi prof. dr. prim. Edvard Glaser, dr.med.

Leta 2008 je postala predsednica društva Vera Feguš, dr. med., spec. splošne medicine. Mesto Maribor se ji je za njeno dolgoletno predano in požrtvovalno delo v zdravstvu ter zasluge pri nesebičnem človekoljubnem delu in osebni prispevek na področju boja proti raku leta 2005 zahvalilo s podelitvijo Zlatega grba mesta Maribor.

Njeno več kot 30-letno aktivno udejstvovanje na področju osveščanja laične in strokovne javnosti o zdravem načinu življenja in preventivnih ukrepih na področju preprečevanja nastanka raka, ni ostalo neopaženo niti širši javnosti. Leta 2008 jo je več kot 17.000 bralcev revije Viva iz vse Slovenije v takratnem 12 izboru pod nazivom »Moj zdravnik«, izbralo za zdravnico leta 2008.

Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor je leta 2009 uspešno predlagalo podpredsednika Boruta Ambrožiča za prvega Zastopnika pacientovih pravic Maribor, ki je na podlagi sklepa vlade to častno funkcijo opravljal od leta 2009 do 2012.

Nova predsednica Društva za boj proti raku Štajerske Maribor je konec leta 2018 postala Zvezdana Maurič Vražič, specialistka klinične dietetike, sicer zaposlena v Zdravstvenem domu Adolfa Drolca v Mariboru, kot vodja referenčnih ambulant.

Vodstvo Društva za boj proti raku Štajerske Maribor, ki si s svojimi aktivnostmi prizadeva preprečevati raka in širše gledano prispevati k družbi zdravja, je v preteklih letih doseglo številne uspehe in prejelo različne nagrade in pohvale strokovne in laične javnosti, na primer Zdravnica leta 2008, Zlati grb mesta Maribor 2015, nagrada za inovacije v Podravju leta 2016, 2017, srebrno priznanje Slovenske zveze društev za boj proti raku 2017 …