Društvo za boj proti raku Štajerske-Maribor je prostovoljno humanitarno zduženje, ki podpira boj proti raku in deluje za vse državljane ne glede na to, ali so njeni člani ali ne.

Dela po strokovnih smernicah in sodeluje z vsemi, ki se kakorkoli ukvarjajo s to boleznijo ali se za njo zanimajo. Je eno od 11-ih regijskih društev, ki so združena v Zvezo slovenskih društev za boj proti raku.

Cilji dela društva izhajajo iz novega 10-letnega programa Zveze slovenskih društev za boj proti raku pod imenom Slovenija proti raku 2010-2020. Nanašajo se na osveščanje laične in strokovne javnosti o dejavnikih tveganja raka, možnostih preprečevanja in zgodnjega odkrivanja ter o pomenu udeležbe v presejalnih programih za raka.

Naloga društva je zdravstvena vzgoja prebivalstva v zvezi z rakom. Zdravstveno vzgojenim ljudem postane skrb za lastno zdravje pomembna osebna naloga. Poudarjamo, da se je rakavi bolezni mogoče izogniti z opuščanjem škodljivih navad in z zdravim načinom življenja ter da je raka mogoče uspešno zdraviti, če je le odkrit dovolj zgodaj. Želimo prispevati svoj delež v doseganju zastavljenega cilja Zveze slovenskih društev za boj proti raku, ta je postati prepoznaven deležnik v celovitem programu obvladovanja raka v Sloveniji.

Program dela:

 • izvajanje 10-letnega programa dela Zveze in regijskih društev za boj proti raku, ki sloni na Evropskem kodeksu proti raku;
 • zdravstveno izobraževanje preko predavanj;
  zdravstveno-vzgojni program učenja samopregledovanja dojk na modelu;
 • pojasnjevanje pomena udeležbe v presejalnih programih za raka, ZORA, DORA in SVIT;
 • podpiranje seminarja za izobraževanje zdravstvenih delavcev v sodelovanju z Zvezo;
 • sodelovanje z mediji in organiziranje različnih aktivnosti v Tednu boja proti raku po aktualnem programskem geslu;
 • nudenje splošnega svetovanja o rakastih boleznih za člane in druge zainteresirane;
 • pridobivanje novih članov in spodbujanje za uresničevanje nalog društva;
 • povezovanje z drugimi nevladnimi organizacijami na področju obvladovanja raka;
 • zbiranje finančnih sredstev za izvajanje programov društva z donacijami in s prijavljanjem projektov na razpise občine Maribor in drugih vladnih in nevladnih organizacijah.

Nobena država na svetu ni tako bogata, da bi s svojimi proračunskimi sredstvi lahko ustregla vsem zahtevam boja proti raku. Nobena še tako razvita zdravstvena služba sama ne more opraviti vseh nalog, ki jih ji ta boj nalaga. Zato povsod po svetu ustanavljajo društva za boj proti raku, v katerih se uspešno združujejo strokovno znanje in pripravljenost posameznika za prostovoljno delo. Pridružite se nam in postanite član društva.