Rak je v Sloveniji vodini vzrok prezgodnje smrti. Z upoštevanjem 12 z dokazi podprtih priporočil lahko nekatere rake preprečite ali odkrijete zgodaj, še preden se pojavijo prvi simptomi. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da lahko z upoštevanjem vseh 12 priporočil zmanjšamo verjetnost smrti zaradi raka za skoraj polovico. Več priporočil kot posameznik upošteva, manjša je verjetnost, da bo umrl zaradi raka.