S  skupnimi močmi OIL, NIJZ, Ministrstva za zdravje, Državnega progama obvladovanja raka in Zveze slovenskih društev za boj proti raku je zaživela osrednja slovenska stran na temo obvladovaje raka v času epidemije COVID-19 in po njej.

Spetna stran je dostopna na povezavi: https://priporocila.si/.

Na strani lahko dostopate do:

  • Pisnih in video sporočil strokovnjakov Onkološkega inštituta Ljubljana, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje, Državnega programa obvladovanja raka in Zveze
    slovenskih društev za boj proti raku Slovenkam in Slovencem.
  • Informacij, kaj smo storili za učinkovito obvladovanje raka v času epidemije COVID-19 in po njej na ravni države?
  • Inormacij, kaj lahko naredimo sami, da ne bi zbolevali in umirali zaradi rakov, ki jih lahko preprečimo?