Zvezdana Maurič Vražič je po izobrazbi diplomirana medicinska sestra, z opravljeno specializacijo iz področja klinične dietetike. V letu 2019 je prevzela vodenje Društva za boj proti raku Štajerske Maribor, sicer pa je zaposlena v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca v Mariboru, kot vodja referenčnih ambulant. Klinična dietetika pokriva strokovno področje, ki se ukvarja s prehransko obravnavo bolnikov, ki želijo s pomočjo strokovnjaka uvesti zdrav način prehranjevanja ali pa želijo regulirati telesno težo. Način prehranjevanja lahko deluje kot dejavnik tveganja, ki ogroža zdravje in s tem kakovost življenja. Na to opozarjata tudi dve od 12 priporočil Evropskega kodeksa za boj proti raku, ki izpostavlja pomen zdrave prehrane in vzdrževanje zdrave, normalne telesne teže. Vzdrževanje normalne telesne teže z uravnoteženo prehrano z veliko zelenjave, sadja, čim manj rdečega mesa ter s telesno dejavnostjo, lahko posamezniku pomagajo pri preprečevanju nastanka raka.

Vsaka pot se začne s prvim korakom. Zato vas vabimo, da stopite še danes na pot k zdravemu načinu življenja in k temu spodbudite tudi svoje bližnje!