Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor je eno od 11 regijskih društev povezanih v Zvezo slovenskih društev za boj proti raku, ki med nevladnimi organizacijami predstavljajo najstarejšega in najpomembnejšega nosilca preventive na področju raka. Zveza dolgoletna članica Zveze evropskih lig proti raku (ECL) in Mednarodne zveze za obvladovanje raka (UICC). Poslanstvo Zveze je skupaj z regijskimi društvi prispevati k ustvarjanju take slovenske družbe, v kateri ne bo nihče zbolel ali umrl za rakom zaradi lastne nevednosti ali zaradi brezbrižnosti države. Eno glavnih vodil pri oblikovanju strateških ciljev in programa dela Zveze je z leti postal Evropski kodeks proti raku. Zveza slovenskih društev za boj proti raku v sodelovanju z Zavodom za šolstvo in pod okriljem Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) in Ministrstva za zdravje RS že 26 let izvaja program spodbujanja nekajenja v osnovnih šolah po vsej Sloveniji. Pri tem strokovno sodeluje z Onkološkim inštitutom Ljubljana in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter številnimi drugimi strokovnimi in nevladnimi organizacijami. Okrog 40 % vseh rakov lahko preprečimo, najbolje preprečljivi pa so prav raki, povezani s tobakom. Dr. Urška Ivanuš z Onkološkega inštituta Ljubljana, nova predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku izpostavlja:

  • »Brez novih odkritij imamo dovolj znanja, da lahko preprečimo okrog 40 do 50 odstotkov vseh rakov, in sicer z upoštevanjem 12 priporočil Evropskega kodeksa proti raku, ki so namenjena prav vsakemu izmed nas. In najbolje preprečljivi so prav raki, povezani s kajenjem. Ne le raki, tudi druge bolezni. Čeprav je pljučni rak najbolje prepoznana bolezen, ki jo povezujemo s kajenjem, več kot še enkrat toliko ljudi kot zaradi pljučnega raka umre zaradi drugih bolezni povzročenih s kajenjem.«
  • »Ko bomo živeli v Sloveniji brez tobaka (in dr. Ivanuš verjame, da bomo), bo to imelo za marsikoga nepredstavljive posledice, dobre posledice. V nekaj desetletjih skoraj ne bo več bolezni, povezanih s tobakom. Če se osredotočimo le na pljučnega raka, to pomeni da bo okrog 80 do 90 odstotkov manj ljudi zbolelo in umrlo s tem rakom, ki danes predstavlja kar 20-odstotni delež smrti zaradi vseh rakov. Manj bo pljučnega raka in drugih s kajenjem povezanih bolezni, manj bo trpljenja za bolne in vse, ki jih imamo radi.«
  • »Verjamem, da skupaj zmoremo več, zato vas vse vabim, da se pridružite slovenskemu tednu za boj proti raku in v okviru svojih zmožnosti in svojih aktivnosti prispevate k zagovorništvu dokazano učinkovitih sistemskih ukrepov za zmanjšanje rabe tobaka in nikotina v Sloveniji, ter k večji ozaveščenosti prebivalcev Slovenije o pomenu nekajenja za preprečevanje raka. Brez kajenja bo res več življenja.«

Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor že 39 let aktivno deluje na področju preventive raka.